Oki ML 182-390 nyomtatószalag fekete

fekete festékszalag
fekete festékszalag
Felhasználható az alábbi típusokhoz:
ML 182, 183, 184, 190, 192, 193, 195, 240, 280, 291, 320, 380, 390, 2350, 2410, 3320, 3390, 8320
fekete festékszalag
Felhasználható az alábbi típusokhoz:
ML 182, 183, 184, 190, 192, 193, 195, 240, 280, 291, 320, 380, 390, 2350, 2410, 3320, 3390, 8320