Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide. 

 

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN!  


Készítse elő okmányait! Amire szüksége lesz:    

 •  Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy    
 •  Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy   
 •  Érvényes útlevél és lakcímkártya  
 •  Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési oldalon fog megtalálni! Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!
 
Elakadt? Kérdése Van?
Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hívjon minket a 06 1 / 77 33 255-es számon!  


MILYEN HITELT VÁLASZTHATOK?


HA HOSSZABB, KEVESEBB EXTRA! (277)

Áruhitel Referencia THM: 17,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén. A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. Futamidő: 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36 vagy 48 hónap. THM: 17,90%-tól 39,90%-ig. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat. 
A Bestbyte Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a hiteligénylő pultnál, valamint a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.
Érvényes: 2023. január 16. napjától visszavonásig. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Letölthető dokumentum: Hirdetmény


Ki igényelheti?

Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte     
 • Magyarországon levő állandó lakcím     
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékestelefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség     
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség    
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt


A hitelbírálatnálszükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényesszemélyazonosítóigazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya


Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagylegalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a MagyarCetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokattartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy  
 • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében ismegállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól.                                


Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

 • Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozóés családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
  Ha Ön őstermelő


Ha Ön őstermelő

 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás


Ha Ön nyugdíjas

 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely ahiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amelyaz ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év elejiösszesítő a nyugdíj összegéről
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításárólszóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza


A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
Letölthető dokumentumok:

Munkáltatói igazolás 

Ügynöki tájékoztató 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása


Linkek: 

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
Cetelem dokumentumok


Panaszkezelési szabályzat és üzletszabályzat:
Panaszkezelési szabályzat -1. sz. melléklet
Üzletszabályzat